Enakomerno pospešeno gibanje

Iz MaFiRaWiki

Pri enakomerno pospešenem gibanju je pospešek konstanten. Posledično je časovna odvisnost hitrosti enaka:

v(t) = v(0) + a\cdot t,

lega pa se s časom spreminja kot:

r(t) = r(0) + v(0)\cdot t + \frac{a\cdot t^2}{2}.

Pri tem je a pospešek, v hitrost, r lega, t čas, v(0) in r(0) pa začetna pogoja.

Osebna orodja