Enakomerno gibanje

Iz MaFiRaWiki

Enakomerno gibanje telesa je gibanje s konstantno hitrostjo. To pomeni, da se hitrost s časom ne spreminja, torej v(t) = vo.

Telo ne pospešuje:

a(t) = \frac{dv_o}{dt} = 0.

Lega se s časom linearno spreminja:

r(t) = r(0) + \int_{0}^{t} v(t)\, dt = r(0) + \int_{0}^{t} v_o\, dt = r(0) + v_o\cdot t.
Osebna orodja