Električni dipolni moment

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Električni dipolni moment je vektroska količina, ki predstavlja električni dipol. Definiran je kot produkt vrednosti pozitivnega naboja in razdalje med poloma, usmerjen je proti pozitivnemu naboju

\vec p_e = e\cdot \vec d.

Enoto tvorijo amper, sekunda, meter [Asm].

Glej tudi

Osebna orodja