Električni dipol v homogenem električnem polju

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Na električni dipol v homogenem električnem polju z električno poljsko jakostjo E deluje navor M, definiran kot vektorski produkt električnega dipolnega momenta in jakosti električnega polja

\vec M = \vec p_e \times \vec E.

Navor je enak 0, kadar je električni dipolni moment vzporeden električnemu polju, takrat je dipol v ravnovesni legi. Če kaže moment v smeri polja je to stabilna ravnovesna lega, v nasprotnem primeru pa labilna ravnovesna lega.

Potencialna energija električnega dipola v homogenem električnem polju je eneka negativni vrednosti skalarnega produkta dipolnega momenta in jakosti polja

W = - \vec p_e\cdot \vec E.
Osebna orodja