E deklaracje

Iz MaFiRaWiki

Pit-36 należy przesłać wpisując należny zryczałtowana taksa od dochodu, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT (pozostałe źródła, dochody obcokrajowców, kapitały pieniężne), ale tylko jeśli danina ta nie została potrącona przez pracodawcę. Małżonkowie składają PIT 38 obojętnie, każdy dla siebie. Nie ma opcji łącznego rozliczenia w związku z profitami wykazywanymi na Pit-38. Polacy nie posiadający na obrębie Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), jeśli otrzymali za rok fiskalny dochody ze źródeł przychodów położonych na obszarze Polski, a postanawiają opuścić teren Rzeczypospolitej Polskiej przed pierwszym dniem maja 2012 r., są obowiązani złożyć druk PIT w roku podatkowym przed opuszczeniem terenu naszego kraju. W przypadku podmiotu płacącego renty, organizacja ta z reguły podliczy podatnika za niego (PIT 40A), przy czym nie ma obowiązku wysyłać PIT-12. Podatnik Pit 40\A może potraktować jako informację, na podstawie jakiej złoży Pit 37 (względnie inny formularz w zależności od pozostałych źródeł przychodów). Polacy wysyłają zeznanie PIT-39 jeśli zbyli nieruchomość nabytą nie wcześniej niż w 2009 roku, w zeznaniu tym wpisują sumę zysku z tytułu sprzedaży, kwotę wydatków związanych z własnością i ewentualnie wartość ulgi podatkowej na swoje wydatki mieszkaniowe. Doliczając dochody niepełnoletnich – przesłać należy PIT 36 łącznie z PIT/M, także wtedy gdyby standardowo, bez zysków niepełnoletniego, wysyłałoby się PITa-37. Osoby rozliczają zeznanie roczne PIT 39 jeżeli zbyli nieruchomość zakupioną po roku 2008, w deklaracji tej podają sumę przychodu z tytułu zbycia, kwotę kosztów dotyczących owej nieruchomości i ewentualnie sumę potrącanej ulgi podatkowej na osobiste wydatki mieszkaniowe. internetowe rozliczenie pit przekazywanie deklaracji PIT poprzez Internet jest super łatwe i prędkie, dostępny na naszej stronie WWW bezpłatny program do PITów prędko wysyła PITy przez sieć globalną, nie jest to wcale skomplikowane, sprawdź.

Osebna orodja