Dvojiška relacija

Iz MaFiRaWiki

Dvojiška relacija R nad množico A je podmnožica kartezičnega produkta A × A. Pravimo, a je (A,R) množica urejena z relacijo.

Takšno relacijo popolnoma opisuje njen digraf.

Glej tudi

  1. delna urejenost
  2. ekvivalenčna relacija
  3. relacija
Osebna orodja