Algoritem za ovojnico pravokotnika (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Algoritem za ovojnico pravokotnika

Tomaž Pisanski

Torek, 18. marec 2014, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek: Prikazal bom dva računalniška programa, ki ju v zadnjem času pišem. Prvi je vaja iz računske geometrije, drugi pa sodi v zbirko programov iz sintetične biologije.

Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja