Drnovšek, Roman; matematični kolokvij oktober 2001

Iz MaFiRaWiki

Invariantni podprostori

Roman Drnovšek

Univerza v Ljubljani

11. oktober 2001


S pojmom invariantnega podprostora se srečamo že pri iskanju baze končno razsežnega vektorskega prostora, v kateri danemu operatorju pripada zgornjetrikotna matrika. Še vedno nerešen problem invariantnih podprostorov sprašuje, ali ima vsak zvezen operator na Hilbertovem prostoru neničelni pravi invariantni podprostor. Predstavili bomo izrek V. Lomonosova in obravnavali obstoj invariantnih podprostorov za multiplikativne polgrupe operatorjev na Banachovem prostoru. Za razumevanje predavanja bo potrebno le poznavanje osnov linearne algebre.

Osebna orodja