Drinovec Drnovšek, Barbara; Matematični kolokvij april 2011

Iz MaFiRaWiki

Pravi holomorfni diski

Barbara Drinovec Drnovšek

Univerza v Ljubljani, FMF

14. april 2011


Slika prave holomorfne preslikave iz enotskega diska v kompleksno mnogoterost X je enorazsežna kompleksna analitična množica. Konstrukcija take preslikave ni preprosta niti v primeru, če je X evklidski prostor.

Predstavila bom osnovne ideje pri konstrukciji takih preslikav.


Glej tudi

Matematični kolokviji

Osebna orodja