Drago Čepar

Iz MaFiRaWiki

Dr. Drago Čepar se je rodil 21. decembra 1946 na Barki blizu Divače. Na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani je leta 1970 diplomiral iz tehnične matematike. Magistrski študij iz operacijskih raziskav je končal leta 1976 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, doktorat znanosti s področja informacijskih in upravljalskih ved pa je pridobil leta 1987. Leta 2005 je končal magistrski študij politologije. Od leta 1970 do leta 1993 je bil zaposlen na Inštitutu Jožef Štefan, kjer je uvajal računalništvo v podjetja, tržil, nadziral in vodil domače in mednarodne uporabniške, vzgojno izobraževalne in raziskovalne projekte ter na koncu vodil odsek za uporabno matematiko s približno 50 sodelavci. Od leta 1993 do leta 1997 je bil državni sekretar za družino na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, kjer je uvedel računalniško podprt sistem izplačevanja družinskih prejemkov. V času prenove srednje šole in ponovnega uvajanja gimnazije je bil osem let član Strokovnega sveta RS za vzgojo in izobraževanje in je vodil delovno skupino za obvezne izbirne vsebine. Na Fakulteti za strojništvo je predaval operacijske raziskave in metode optimiranja. Pred imenovanjem za direktorja Urada za verske skupnosti junija 2000 je bil tri leta zaposlen na Ministrstvu za obrambo, kjer je uvajal učno-vzgojne programe za srednješolce, raziskovalne projekte in duhovno oskrbo vojakov.

Osebna orodja