Double (Java)

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Double)
Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

double v Javi je primitivni podatkovni tip z velikostjo 64 bitov, in sicer 1 bit za predznak, 52 za mantiso, 11 za eksponent (po standardu IEEE 754). Decimalna števila se izražajo po formuli p(m\times 2^e), kjer je p predznak, m mantisa in e eksponent. Zajema števila od približno -10308 do približno 10308.

Označuje pozitivno ali negativno decimalno število, ki je natančno na približno 15 decimalk. Poleg decimalnih števil lahko spremenljivka tipa double shrani še pozitivno in negativno ničlo, omogoča pa tudi zapis pozitivne in negativne neskončnosti ter posebne vrednosti NaN (not a number). Ker je število decimalnih mest omejeno, je računanje s števili tipa double v Javi nenatančno.

 • 2 načina zapisa:
  > z decimalno piko: 12.5
  > eksponentna oblika: 1.25e1d


 • Osnovne operacije :
  > seštevanje +
  > odštevanje -
  > množenje *
  > deljenje /


 • Primer uporabe:

public class Operacije{

  public static void main (String [] args){
   double x = 12.3;
   double y = 6.55e1d;
   double vsota = x + y;
   double razlika = x - y;
   double produkt = x * y;
   double kvocient = x / y;
  }

}

 • Dobimo naslednje vrednosti:
  > vsota 77.8
  > razlika -53.2
  > produkt 805.6500000000001
  > kvocient 0.18778625954198475
Glej tudi

Osebna orodja