Določeni integral

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Določeni integral (funkcije f) je ploščina lika, ki ga omejujejo graf funkcije f, x-os koordinatnega sistema in premici, ki sta vzporedni y osi (npr. x=a in y=b). Pri čemer je [a,b] nek interval.

Osebna orodja