Dokaz domneve DADASM (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Dokaz domneve DADASM

Matjaž Konvalinka

Torek, 3. novembra 2015, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek:

V 80. letih so postavili domnevo o številu n x n matrik z alternirajočim predznakom, ki sta jo neodvisno dokazala Zeilberger in Kuperberg približno 10 let kasneje. Prav tako v 80. je bila postavljena tudi vrsta domnev o številu takih matrik, ki so invariantne za dano podgrupo grupe simetrij kvadrata, npr. vodoravno simetrične matrike z alternirajočim predznakom. Večina teh domnev je bila prav tako dokazana v 90. letih prejšnjega stoletja, nekatere so bile dokazane v začetku tega stoletja, samo ena domneva, o številu diagonalno in antidiagonalno simetričnih matrik z alternirajočim predznakom, pa je bila še odprta. Predstavil bom dokaz te domneve (skupno delo z Rogerjem Behrendom in Ilse Fischer).

Glej tudi/See also

Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja