Dogodek

Iz MaFiRaWiki

Dogodek je vse, kar se lahko zgodi v nekem poskusu.

Gotov dogodek G je dogodek, ki se primeri v vsaki ponovitvi poskusa.

Nemogoč dogodek N je dogodek, ki se ne zgodi v nobeni ponovitvi poskusa.

Slučajni dogodek je dogodek, ki se lahko zgodi (ne pa nujno) v ponovitvi poskusa.

Računanje z dogodki

  • Dogodek A je način dogodka B, A \subset B, če se pri vsaki ponovitvi poskusa, v kateri se zgodi A, zgodi tudi B.
  • Dogodka sta enaka (ekvivalentna), če je A \subset B in B \subset A.
  • Vsota dogodkov A in B, A \cup B, je dogodek, da se zgodi vsaj eden od obeh dogodkov.
  • Produkt dogodkov A in B, AB, je dogodek, da se hkrati zgodita oba dogodka.
  • Razlika dogodkov A in B, AB, je dogodek, da se zgodi A in se ne zgodi B.
  • Simetrična razlika dogodkov A \oplus B je dogodek, da se zgodi natanko eden od obeh dogodkov.

Nasprotni dogodek

Dogodka A in B sta nezdružljiva, če se ne moreta zgoditi hkrati v nekem poskusu: AB = N.

Če se v vsaki ponovitvi poskusa zgodi eden od dveh nezdružljivih dogodkov A in B, pravimo, da sta si dogodka nasprotna. Nasprotni dogodek dogodka A označimo z AC. Za vsak dogodek obstaja samo en nasprotni dogodek.

Za nasprotna dogodka A in B velja:

  • AB = N
  • A \cup B = G.

Glej tudi

Osebna orodja