Del (Windows)

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Del)

Z ukazom del v ukazni lupini zbrišemo eno ali več datotek.

Vsebina

Sintaksa

V ukazno vrstico napišemo:

del [stikala] ime

Za ime lahko napišemo ime ene ali več datotek, pri tem lahko uporabljamo tudi nadomestne znake. Če navedemo ime mape, se izbrišejo vse datoteke v tej mapi, mapa pa se ne izbriše. Za brisanje map uporabljamo ukaz rd (rmdir).

Pri uporabi ukaza del lahko uporabljamo stikala:

 • /P
  Pred brisanjem vsake datoteke nas vpraša za potrditev.


 • /F
  Nasilno izbriše datoteke, ki so samo za branje.


 • /S
  Izbriše navedene datoteke iz vseh podimenikov.


 • /Q
  Tihi način. Pri uporabi nadomestnih znakov (npr. *) ne zahteva potrjevanja brisanja.


 • /A
  Izbere datoteke za brisanje na osnovi njihovih atributov. Ti atributi so:
 • :R datoteke samo za branje,
 • :S sistemske datoteke,
 • :H skrite datoteke,
 • :A datoteke za arhiviranje.


Primeri uporabe

Brisanje ene datoteke

Če želimo izbrisati eno datoteko, navedemo njeno ime. Npr.: datoteko vaja1.doc v mapi C:diri\osio\vaje brišemo tako, da se premaknemo v to mapo in napišemo del vaja1.doc:

C:\diri\osio\vaje>del vaja1.doc

Če se nahajamo v drugi mapi, moramo pred imenom datoteke napisati tudi pot.

C:\diri>del osio\vaje\vaja1.doc

Brisanje dveh datotek

Dve datoteki brišemo tako, da navedemo njuni imeni.

C:\diri\osio\vaje>del vaja2.doc vaja3.doc

Brisanje datotek v poljubni mapi

Za brisanje vseh datotek v poljubni mapi poleg ukaza del napišemo ime mape. Npr.: vse datoteke v mapi vaje izbrišemo tako:

C:\diri\osio>del vaje

Brisanje datotek moramo potrditi. Mapa se pri tem ne izbriše.

Brisanje vseh datotek v trenutni mapi

Če želimo izbrisati vse datoteke v trenutni mapi uporabimo ukaz

del .

Uporaba stikala /P

Če uporabimo stikalo /P, moramo vsako brisanje potrditi.

image:del_stikala.jpg

Osebna orodja