Deklaracija metode

Iz MaFiRaWiki

V Javi deklaracija opiše določila, tip rezultata, ime in tipe argumentov metode, vendar ne definira metode same. Deklaracije metod se uporabljajo v vmesnikih.

Zgled

Deklaracija

public static int gcd(int a, int b);

opisuje metodo gcd z določiloma public in static, ki sprejme dve celi števili in vrne celo število. Ena od možnih definicij take metode bi bila

  1. public static int gcd(int a, int b) {
  2. return (b == 0) ? a : gcd(b, a%b);
  3. }
Osebna orodja