DELETE (SQL)

Iz MaFiRaWiki

Z ukazom DELETE v SQL iz tabele zbrišemo vrstice, ki ustrezajo danemu pogoju. Osnovni način uporabe:

DELETE FROM tabela WHERE pogoj

Ukaz zbriše vse vrstice v tabeli tabela, ki ustrezajo pogoju pogoj.

Primer

banka=> DELETE FROM kraj WHERE posta=6000;

Glej tudi

Osebna orodja