Comparable (Java)

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz CompareTo (Java))

V Javi je Comparable vmesnik, ki predpisuje metodo compareTo, s katero lahko objekte danega razreda linearno uredimo. Metoda compareTo sprejme objekt x in vrne (glede na izbrano ureditev):

  • število 0, če sta this in x enaka
  • negativno število, če je this pred x
  • pozitivno število, če je this za x

Zgled

Razred String zadošča vmesniku Comparable. Nizi so urejeni leksikografsko:

> "banana".compareTo("jabolko")
-8
> "banana".compareTo("banana")
0
> "koruza".compareTo("banana")
9

Glej tudi

Osebna orodja