Chown (Linux)

Iz MaFiRaWiki

Z ukazom chown spreminjamo lastništvo datoteke ali skupine, ki ji ta datoteka pripada.

Spološna oblika ukaza chown je chown [parametri][lastnik]:[skupina] datoteke/imeniki, pri čemer je lastnik novi lastnik datotek in skupina nova skupina, kateri pripadajo datoteke.

Primeri:

  • skupina ucitelji postane lastnik datoteke "vaja1", ki zdaj pripada skupini ucenci
chown ucitelji:ucenci vaja1
 
  • datoteka "vaja1" pripada skupini ucitelji
chown :ucitelji vaja1
 
  • rekurzivno spremeni lastništvo imenika in vseh datotek ter podimenikov, ki so zajeti v njem
chown -R ucitelji:ucenci.im
Osebna orodja