Chmod (Linux)

Iz MaFiRaWiki

Ukaz chmod se uporablja za nastavljanje oz. spreminjanje dovoljenj datotek. Novo nastalim datotekam je navadno podeljena vrednost -rw-r--r--, ki omogoča ogled vsebin vsem uporabnikom sistema.

Dovoljenja lahko spreminja le lastnik datoteke ali root z ukazom chmod, ki mu podamo vrednosti dovoljenj datotek. To lahko storimo v dveh oblikah:

  • simbolni

chmod {a,u,g,o}{+,-}{r,w,x} imena_datotek

Simbolna oblika je sestavljena iz ene ali več črk "a", "u", "g" ali "o" (pomen črk je razložen v članku Sistem pravic (Linux)), znaka plus ali minus in posameznih dovoljenj datotek.

  • ali kot osmiško število

chmod številčna_vrednost_dovoljenj imena_datotek

Vrednosti števk posameznih skupin po vrsti združimo in dobimo trimestno osmiško število. Osmiško število dobimo tako, da seštejemo vrednosti dovoljenj: dovoljenje za branje ima vrednost 4, za pisanje 2 in za izvajanje 1. Tako bi število 711 pomenilo, da ima lastnik vsa dovoljenja, ostali pa le dovoljenje za izvajanje. Število 640 pa bi pomenilo, da ima lastnik dovoljenje za branje in pisanje, uporabniki skupine imajo bralne pravice, ostali pa nimajo nobene pravice.

Primeri nastavitve pravic:

  • uporabnik in skupina imata pravico do branja in poganjanja datoteke vaja1 v imeniku home, nimata pa dovoljenja za spreminjanje vsebine
chmod u+rx,g+rx /home/vaja1 oz. chmod 554 /home/vaja1 
  • odvzame se vse pravice vsem, razen lastniku in uporabnikom v skupini.
chmod o-rwx /home/vaja1 oz. chmod 640 /home/vaja1
Osebna orodja