Chgrp (Linux)

Iz MaFiRaWiki

Z ukazom chgrp (change group ownership) spremenimo vsem datotekam članstvo v navedeno skupino.

Primeri:

  • datoteki "vaja1" v imeniku home spremeni lastniško skupino ucitelji
chgrp ucitelji /home/vaja1
  • rekurzivno spremeni lastništvo imenika vaja in vseh datotek ter podimenikov, ki so zajeti v njem
chgrp -R ucitelji /home/vaja

Z izbiro --reference spremenimo vsem datotekam datoteko v isto skupino (glej zgled).

chgrp [IZBIRA]... --reference=ZGLED DATOTEKA
Osebna orodja