Celo število (Java)

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Cela števila (Java))
Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?


V javanski kodi lahko zapišemo celo število v desetiški, osmiški in šestnajstiški obliki. Pri zapisu desetiških števil moramo paziti, da jih ne začnemo z ničlo.

Ker se cela števila zapišejo z 32-bitno natančnostjo, imamo na voljo razpon od -2^31 do 2^31-1. Največje in najmanjše celo število sta podatka Integer.MAX_VALUE in Integer.MIN_VALUE v razredu Integer.

Po potrebi lahko zapišemo dolgo celo število tako, da mu na koncu pripišemo znak L. Tako imamo na voljo razpon od -2^63 do 2^63-1.

Cela števila lahko zapišemo tudi v osmiškem sistemu, kar dosežemo z vodilno ničlo. Uporabljamo lahko samo števke med 0 in 8. Šestnajstiški zapis števila se začne z zaporedjem 0x ali 0X, za števke pa uporabljamo desetiške cifre med 0 in 9 in znake abecede A-F oz. a-f.


Primer:

Celo število 42 lahko torej zapišemo:
42
052
0x2A
0X2A
0x2a
0X2a


Cela števila v Javi hranimo v spremenljivki int. Zgled zapisa v javanski kodi:

int a = 15;
Osebna orodja