C plus plus

Iz MaFiRaWiki

C++ je objektno orientiran jezik, ki je nastal z nadgradnjo C-ja. Jezik doda razrede, kalupe in močno standardno knjižnico.

Razlike s C-jem

Sintaksa C++ je podobna C-ju. Pravzaprav je skoraj vsak stavek v C-ju tudi pravilen stavek v C++. Glavne razlike med C-jem in C++-om so:

  • C++ doda razrede. Pri tem C struktura tudi postane razred brez metod
  • C++ omogoča funkcije z enakim imenov in različnim tipov parametrov (to v C ni dovoljeno)
  • V C++ se dinamično alocira prostor s pomočjo operatorja new ali new[] (new int[32] namesto malloc(sizeof(int)*32)), seveda je C sintaksa še vedno dovoljena
  • C++ omogoča funkcije in razrede definirane kot kalupe
  • C++ pozna namespace, grupiranje struktur in funkcij, da se izognemo podvajanju imen

Standardna knjižnica

V C++ lahko poleg standardne C knjižnice uporabljamo STL (Standard template library). STL doda razrede za dinamično tabelo (std::vector<T>), dvojno povezano listo (std::list<T>), hash tabelo (std::map<Key, Value>), niz znakov (std::string) itd. To nam v veliko primerih močno pomaga, ker nam zmanjša kompleksnost algoritmov (delo z nizi v C-ju je lahko zelo težko) in pripelje do boljše berljivosti algoritmov.

Osebna orodja