CREATE TABLE (SQL)

Iz MaFiRaWiki

Z ukazom CREATE TABLE v SQL naredimo novo tabelo. Osnovni način uporabe:

CREATE TABLE tabela {
  stolpec1 TIP1,
  stolpec2 TIP2 PRIMARY KEY,
  stolpec2 TIP2 NOT NULL,
  stolpec3 TIP3,
  CONSTRAINT omejitev1 FOREIGN KEY stolpecK REFERENCES tabela2(stolpecM)
 }

V splošnem navedemo stolpce tabele v naslednji obliki: 'ime_stolpca tip_stolpca [dolocilo]', pri čemer je 'dolocilo' neobvezno določilo. Ime stolpca je niz, ki ga bomo kasneje uporabljali za sklicevanje na ta stolpec. Tip stolpca je eden od SQL tipov. Določila se uporabljajo za navedbo specifičnih lastnosti stolpcev. Določilo PRIMARY KEY označuje stolpec, ki je primarni ključ. Določilo NOT NULL določa, da stolpec ne sme vsebovati nedefinirane vrednosti. V definiciji tabele lahko navedemo tudi omejitve. Omejitev omejitev1 pove, da je stolpecK referenca na stolpecM v tabeli tabela2.

Primer

Tabela krajev in poštnih številk:

CREATE TABLE kraj (
  posta  INTEGER PRIMARY KEY,
  kraj  TEXT
 );

Tabela oseb:

CREATE TABLE oseba (
  emso   TEXT PRIMARY KEY,
  ime   TEXT,
  priimek TEXT,
  rojstvo DATE,
  ulica  TEXT,
  posta  INTEGER,
  CONSTRAINT oseba_1 FOREIGN KEY (posta) REFERENCES kraj(posta)
 );

Glej tudi

Osebna orodja