Break

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Stavek break uporabljamo znotraj zank, kadar želimo izvajanje zanke predčasno prekiniti. Program se nadaljuje s stavkom, ki sledi zanki.

Primer 1:

 1. class Break1{
 2. public static void main(String arg[]){ //sprejmemo argumente iz ukazne vrstice
 3. for(int i=0;i<=5; i++){ //sprehajamo se po zanki, dokler je i<=5
 4. System.out.print(i+" Start..."); //dokler i ustreza pogoju, se izpiše njegova vrednost in Start...
 5. if(i==Integer.parseInt(arg[0])){ //če je i enak argumentu izpiše presledek in skoči v novo vrstico
 6. System.out.println("");
 7. break; //stavek break predčasno prekine izvajanje for zanke
 8. }
 9. System.out.println(i+" END...");
 10. }
 11. System.out.println("Program END...");
 12. }
 13. }

Izpiše:

 • v našem primeru je argument 3

C:Java>javac Break1.java
C:Java>java Break 3
0 Start...0 END...
1 Start...1 END...
2 Start...2 END...
3 Start...
Program END...


Primer 2:

Stavek break lahko uporabimo tudi za prekinitev globoko gnezdenih zank. V tem primeru pred zanko zapišemo oznako(label), na katero se potem sklicujemo. Oznaka je simbolično ime, ki ga končamo z dvopičjem.


 1. public class Break2{
 2. public static void main(String[] args){
 3. int[][] matrika = {{2,4,5}, {1,0,3}}; //podano imamo matriko
 4. isci: //oznaka pred gnezdenimi zankami
 5. //sprehodimo se po matriki
 6. for(int i=0; i<matrika.length; i++){
 7. for(int j=0; j<matrika.length; j++){
 8. if(matrika[i][j] == 1){ //ce matrika vsebuje stevilo 1 to potrdimo
 9. System.out.println("Matrika vsebuje število 1.");
 10. break isci; //predcasno prekinemo izvajanje for zank
 11. }
 12. }
 13. }
 14. }
 15. }

V našem primeru se izpiše:

 Matrika vsebuje število 1.
Osebna orodja