Boolean

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Java pozna tudi poseben tip boolean, ki predstavlja logičnih vrednosti. Logični vrednosti v javi označimo s true oz. false.

Osnovne operacije nad logičnimi vrednostmi

Java pozna običajne operacije nad logičnimi vrednostmi (negacija, in, ali)

 !a logična negacija
a && b logični in
a || b logični ali

Opozoriti velja, da se izrazi, v katerih uporabljamo operatorja && in ||, vrednotijo vedno od leve proti desni in sicer tako dolgo, da je vrednost celotnega izraza določena. Naj bosta a in b dva logična izraza. Če ima izraz a vrednost false, potem vemo, da ima tudi izraz a && b vrednost false. Podobno: če ima izraz a vrednost true, potem ima tudi izraz a || b vrednost true. Izraza b Java v teh dveh primerih sploh ne ovrednosti.

Operacije, katerih rezultat so logične vrednosti


a==b enako
a != b različno
a < b manjše
a <= b manjše ali enako
a > b večje
a >= b večje ali enako

Glej tudi

Osebna orodja