Bohte, Zvonimir; matematični kolokvij september 1999

Iz MaFiRaWiki

Pregled problemov, s katerimi sem se ukvarjal

Zvonimir Bohte

Univerza v Ljubljani

16. september 1999


To predavanje bo drugačno od dosedanjih v okviru matematičnih kolokvijev. Namesto matematične obravnave izbranega problema bom podal pregled svojega življenja in dela na Oddelku za matematiko in mehaniko sedanje FMF in na IMFM. Poleg pedagoškega in administrativnega dela bom omenil tudi svoje raziskovalno delo na področju numerične analize: na analizi zaokrožitvenih napak, inverznem problemu lastnih vrednosti in dvoparametričnem problemu lastnih vrednosti. Dodal bom tudi nekaj reminiscenc na svoje učitelje in nekatere učence.

Osebna orodja