Bližnjične tipke

Iz MaFiRaWiki

Velja za vse izdaje sistema Windows Vista.

Bližnjične tipke omogočajo lažjo interakcijo z računalnikom, ker tipke miške ni treba pritisniti tako pogosto.

Vsebina

Bližnjične tipke središča za poenostavljen dostop

 • Desno tipko SHIFT za osem sekund - Vklopiti ali izklopiti upočasnitev
 • Levi ALT+levi SHIFT+PRINT SCREEN (ali PRTSCRN) - Vklopiti ali izklopiti visokokontrastni način
 • Levo ALT+levi SHIFT+NUM LOCK - Vklopiti ali izklopiti tipke miške
 • SHIFT petkrat - Vklopiti ali izklopiti zaklepanje
 • NUM LOCK za 5 sekund - Vklopiti ali izklopiti preklopne signale
 • Windows tipka z logotipom+U - Odpreti središče za dostopnost

Splošne bližnjične tipke

 • F1 - Prikazati pomoč
 • CTRL+C - Kopirati izbrani element
 • CTRL+X - Izrezati izbrani element
 • CTRL+V - Prilepiti izbrani element
 • CTRL+Z - Razveljaviti dejanje
 • CTRL+Y - Ponoviti dejanje
 • DELETE - Izbrisati izbrani element in ga premakniti v koš
 • SHIFT+DELETE - Izbrisati izbrani element, ne da bi ga najprej premaknili v koš
 • F2 - Preimenovati izbrani element
 • CTRL+PUŠČICA DESNO - Premakniti kazalec na začetek naslednje besede
 • CTRL+PUŠČICA LEVO - Premakniti kazalec na začetek prejšnje besede
 • CTRL+PUŠČICA DOL - Premakniti kazalec na začetek naslednjega odstavka
 • CTRL+PUŠČICA GOR - Premakniti kazalec na začetek prejšnjega odstavka
 • CTRL+SHIFT s puščično tipko - Označiti del besedila
 • SHIFT s katero koli puščično tipko - Izbrati več elementov v oknu ali na namizju ali izbrati besedilo v dokumentu
 • CTRL s poljubno puščično tipko+PRESLEDNICA - Izbrati več posameznih elementov v oknu ali na namizju
 • CTRL+A - Izbrati vse elemente v dokumentu ali oknu
 • F3 - Poiskati datoteko ali mapo
 • ALT+ENTER - Prikazati lastnosti izbranega elementa
 • ALT+F4 - Zapreti aktivni element ali program
 • ALT+PRESLEDNICA - Odpreti priročni meni za aktivno okno
 • CTRL+F4 - Zapreti aktivni dokument (v programih, ki omogočajo, da imate hkrati odprtih več dokumentov)
 • ALT+TAB - Preklopiti med odprtimi elementi
 • CTRL+ALT+TAB - Preklapljati med odprtimi elementi s puščičnimi tipkami
 • Windows tipka z logotipom+TAB - Se pomikati po programih v opravilni vrstici s 3-D preklapljanjem
 • CTRL+tipka z logotipom sistema Windows+TAB - Uporabiti puščične tipke za pomikanje po programih v opravilni vrstici s 3-D preklapljanjem
 • ALT+ESC - Se pomikati med elementi v vrstnem redu, v katerem so bili odprti
 • F6 - Se pomikati med elementi na zaslonu v oknu ali na namizju
 • F4 - Prikazati seznam naslovnih vrstic v Raziskovalcu
 • SHIFT+F10 - Prikazati priročni meni za izbrani element
 • CTRL+ESC - Odpreti meni Start
 • ALT+podčrtano črko - Prikazati ustrezen meni
 • ALT+podčrtano črko - Izvesti menijski ukaz (ali drug podčrtan ukaz)
 • F10 - Aktivirati menijsko vrstico v aktivnem programu
 • PUŠČICA DESNO - Odpreti naslednji meni na desno ali odpreti podmeni
 • PUŠČICA LEVO - Odpreti naslednji meni na levo ali zapreti podmeni
 • F5 - Osvežiti aktivno okno
 • ALT+PUŠČICA GOR - Si v Raziskovalcu ogledati mapo za eno raven navzgor
 • ESC - Preklicati trenutno opravilo
 • CTRL+SHIFT+ESC - Odpreti upravitelja opravil
 • SHIFT, ko vstavite CD - Preprečiti samodejno predvajanje CD-ja

Bližnjične tipke v pogovornih oknih

 • CTRL+TAB - Se pomikati naprej po karticah
 • CTRL+SHIFT+TAB - Se pomikati nazaj po karticah
 • TAB - Se pomikati naprej po možnostih
 • SHIFT+TAB - Se pomikati nazaj po možnostih
 • ALT+podčrtano črko - Izvesti ukaz (ali izbrati možnost), ki pripada tej črki
 • ENTER - Zamenja klik s tipko miške za veliko izbranih ukazov
 • PRESLEDNICA - Potrditi ali počistiti potrditveno polje, če je aktivna možnost potrditveno polje
 • Puščične tipke - Izbrati gumb, če je aktivna možnost skupina izbirnih gumbov
 • F1 - Prikazati pomoč
 • F4 - Prikazati elemente na aktivnem seznamu
 • BACKSPACE (BRISALKA) - Odpreti nadrejene mape, če je mapa izbrana v pogovornem oknu Shrani kot ali Odpri

Bližnjične tipke na Microsoftovi tipkovnici

 • Windows tipka z logotipom - Odpreti ali zapreti meni Start
 • Windows tipka z logotipom+PAUSE - Prikazati pogovorno okno Sistemske lastnosti
 • Windows tipka z logotipom+D - Prikazati namizje
 • Windows tipka z logotipom+M - Minimirati vsa okna
 • Windows tipka z logotipom+SHIFT+M - Obnoviti minimirana okna na namizje
 • Windows tipka z logotipom+E - Odpreti pogovorno okno Računalnik
 • Windows tipka z logotipom+F - Poiskati datoteko ali mapo
 • CTRL+tipka z logotipom sistema Windows+F - Poiskati računalnike (če imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem)
 • Windows tipka z logotipom +L - Zakleniti računalnik ali zamenjati uporabnika
 • Windows tipka z logotipom +R - Prikazati pogovorno okno Zaženi
 • Windows tipka z logotipom +T - Se pomikati po programih v opravilni vrstici
 • Windows tipka z logotipom +TAB - Se pomikati po programih v opravilni vrstici s 3-D preklapljanjem
 • CTRL+tipka z logotipom sistema Windows +TAB - Uporabiti puščične tipke za pomikanje po programih v opravilni vrstici s 3-D preklapljanjem
 • Windows tipka z logotipom +PRESLEDNICA - Prikazati vse pripomočke v ospredju in izbrati stransko vrstico namizja Windows
 • Windows tipka z logotipom +G - Se pomikati po pripomočkih v stranski vrstici
 • Windows tipka z logotipom +U - Odpreti središče za dostopnost
 • Windows tipka z logotipom +X - Odpreti središče programa Windows za prenosni računalnik
 • Windows tipka z logotipom s poljubno številsko tipko - Odpreti bližnjico hitrega zagona, ki je na določenem zaporednem mestu. Na primer tipka z logotipom Windows +1 za zagon prve bližnjice v meniju hitrega zagona.

Bližnjične tipke v Raziskovalcu

 • CTRL+N - Odpreti novo okno
 • END - Prikazati dno aktivnega okna
 • HOME - Prikazati vrh aktivnega okna
 • F11 - Maksimirati ali minimirati aktivno okno
 • NUM LOCK+ZVEZDICA na številčni tipkovnici (*) - Prikazati vse podmape pod izbrano mapo
 • NUM LOCK+ZNAK PLUS na številčni tipkovnici (+) - Prikazati vsebino izbrane mape
 • NUM LOCK+ZNAK MINUS na številčni tipkovnici (-) - Strniti izbrano mapo
 • PUŠČICA LEVO - Strniti trenuten izbor (če je razširjen) ali izbrati nadrejeno mapo
 • ALT+PUŠČICA LEVO - Si ogledati prejšnjo mapo
 • PUŠČICA DESNO - Prikazati trenuten izbor (če je strnjen) ali izbrati prvo podmapo
 • ALT+PUŠČICA DESNO - Si ogledati naslednjo mapo
 • ALT+D - Izbrati naslovno vrstico

Bližnjične tipke v stranski vrstici namizja Windows

 • Windows tipka z logotipom +PRESLEDNICA - Prikazati vse pripomočke v ospredju in izbrati stransko vrstico
 • Windows tipka z logotipom +G - Se pomikati po pripomočkih v stranski vrstici
 • TAB - Se pomikati po kontrolnikih v stranski vrstici

Bližnjične tipke v Fotogaleriji

 • CTRL+F - Odpreti podokno za popravljanje
 • CTRL+P - Natisniti izbrano sliko
 • ENTER - Si ogledati izbrano sliko v večji velikosti
 • CTRL+I - Odpreti ali zapreti podokno s podrobnostmi
 • CTRL+PIKA (.) - Zasukati sliko v smeri urnega kazalca
 • CTRL+VEJICA (,) - Zasukati sliko v nasprotni smeri urnega kazalca
 • F2 - Preimenovati izbrani element
 • CTRL+E - Poiskati element
 • ALT+PUŠČICA LEVO - Se vrniti nazaj
 • ALT+PUŠČICA DESNO - Se pomakniti naprej
 • ZNAK PLUS (+) - Povečati ali spremeniti velikost sličice
 • ZNAK MINUS (-) - Pomanjšati ali spremeniti velikost sličice
 • CTRL+B - Najboljša prilagoditev
 • PUŠČICA LEVO - Izbrati prejšnji element
 • PUŠČICA DOL - Izbrati naslednji element ali vrstico
 • PUŠČICA GOR - Prejšnji element (slikarsko stojalo) ali prejšnja vrstica (sličica)
 • PAGE UP - Prejšnji zaslon
 • PAGE DOWN - Naslednji zaslon
 • HOME - Izbrati prvi element
 • END - Izbrati zadnji element
 • DELETE - Premakniti izbrani element v koš
 • SHIFT+DELETE - Trajno izbrisati izbrani element
 • PUŠČICA LEVO - Strniti vozlišče
 • PUŠČICA DESNO - Razširiti vozlišče

Bližnjične tipke za delo z videi

 • J - Se pomakniti nazaj eno sličico
 • K - Začasno ustaviti predvajanje
 • L - Se pomakniti naprej eno sličico
 • I - Nastaviti začetno točko rezanja
 • O - Nastaviti končno točko rezanja
 • M - Razdeliti posnetek
 • HOME - Ustaviti in previti nazaj do začetne točke rezanja
 • ALT+PUŠČICA DESNO - Se pomakniti na naslednjo sličico
 • ALT+PUŠČICA LEVO - Se vrniti nazaj na prejšnjo sličico
 • CTRL+K - Ustaviti in previti nazaj predvajanje
 • CTRL+P - Predvajati s trenutnega mesta
 • HOME - Premakniti začetno točko rezanja
 • END - Se pomakniti na končno točko rezanja
 • PAGE UP - Poiskati najbližjo razdelilno točko pred trenutnim mestom
 • PAGE DOWN - Poiskati najbližjo razdelilno točko za trenutnim mestom

Bližnjične tipke v pregledovalniku pomoči za program Windows

 • ALT+C - Prikazati kazalo vsebine.
 • ALT+N - Prikazati meni Nastavitve povezave
 • F10 - Prikazati meni Možnosti
 • ALT+PUŠČICA LEVO - Se premakniti na prejšnjo temo
 • ALT+PUŠČICA DESNO - Se premakniti na naslednjo (že odprto) temo
 • ALT+A - Prikazati stran za podporo strankam
 • ALT+HOME - Prikazati domačo stran pomoči in podpore
 • HOME - Se premakniti na začetek teme
 • END - Se premakniti na konec teme
 • CTRL+F - Preiskati trenutno temo
 • CTRL+P - Natisniti temo
 • F3 - Se pomakniti v polje za iskanje

Vir [1] Microsoft.com

Osebna orodja