Bisekcija/Implementacija Ocaml

Iz MaFiRaWiki

Funkcija sproži izjemo Not_found, če iskanega elementa ni v tabeli.

Rekurzivna rešitev

 1. let bisekcija a x =
 2. let rec bis i j =
 3. if i > j then
 4. raise Not_found
 5. else
 6. let k = (i + j)/2 in
 7. let c = compare a.(k) x in
 8. if c < 0 then bis (k+1) j
 9. else if c > 0 then bis i (k-1)
 10. else k
 11. in
 12. bis 0 (Array.length a - 1)

Rešitev z zanko

 1. exception Rezultat of int ;;
 2.  
 3. let bisekcija a x =
 4. try
 5. let i = ref 0 in
 6. let j = ref (Array.length a - 1) in
 7. while !i <= !j do
 8. let k = (!i + !j) / 2 in
 9. if a.(k) < x then i := k + 1
 10. else if a.(k) > x then j := k - 1
 11. else raise (Rezultat k)
 12. done ;
 13. raise Not_found
 14. with Rezultat k -> k ;;
Osebna orodja