Bisekcija/Implementacija Java

Iz MaFiRaWiki

Metoda vrne -1, če ne najde podatka.

Rešitev z zanko

 1. public static int bisekcija(int[] a, int x){
 2. int i = 0;
 3. int j = a.length;
 4. while (i <= j) {
 5. int k = (i + j) / 2;
 6. if (a[k] == x) { return k; }
 7. else if (a[k] < x) { i = k + 1; }
 8. else { j = k - 1; }
 9. }
 10. return -1;
 11. }

Rešitev z rekurzivno funkcijo

 1. public static int bisekcija(String[] a, String x) {
 2. return bisekcija(a, x, 0, a.length - 1);
 3. }
 4.  
 5. public static int bisekcija(String[] a, String x, int i, int j) {
 6. if (i > j) { return -1; }
 7. else {
 8. int k = (i+j)/2;
 9. int c = a[k].compareTo(x);
 10. if (c < 0) { bisekcija(a, x, k+1, j); }
 11. else if (c > 0) { bisekcija(a, x, i, k-1); }
 12. else { return k; }
 13. }
 14. }
Osebna orodja