Biot-Savartov zakon

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Biot-Savartov zakon pove kolikšno gostoto magnetnega polja ustvari enosmerni električni tok v neki točki (v praznem prostoru), ki jo določa krajevni vektor \vec r:

B(r) = \frac{\mu_0}{4\,\pi}\int I\frac{{dl} \times r}{|r|^3}.

B je gostota magnetnega polja, I električni tok, μ0 indukcijska konstanta in dl vektor majhnega premika po vodniku v smeri toka.

Zapišemo ga lahko tudi v obliki:

B(r) = \frac{\mu_0}{4\,\pi}\int I\frac{dr' \times (r - r')}{|r - r'|^3},

kjer r' predstavlja vektor, ki opiše vodnik (v smeri toka).

Če nas zanima jakost magnetnega polja uporabimo zvezo

H = \mu_0 \,B.

Glej tudi

Osebna orodja