Bernoullijeva enačba

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Bernoullijeva enačba pravi, da je vsota tlaka in gostote kinetične ter potencialne energije enaka vzdolž stacionarnega toka neviskozne tekočine:

p + \rho gz + \frac{\rho v^2}{2} = konst.,

pri čemer je p tlak, ρ gostota tekočine, g težni pospešek, z višina in v hitrost tekočine.

Osebna orodja