Avguštin Hallerstein - predstojnik astronomskega urada v Pekingu 1746-1774. Ob 400-letnici smrti Mateja Riccija.

Iz MaFiRaWiki

Govora bo o v Ljubljani rojenem jezuitu Avguštinu Hallersteinu (1703-1774) in njegovem znanstvenem, misijonarskem in diplomatskem delovanju na Kitajskem. Obenem pa se bomo spomnili še jezuita Mateja Riccija (1552-1610) ob 400-letnici njegove smrti. Ricci je namreč umrl dne 12. maja 1610 in velja za prvega jezuita, ki je vzpostavil intelektualne stike med Evropo in Kitajsko in je tudi pionir evropske sinologije.

Osebna orodja