Asociativni seznam

Iz MaFiRaWiki

Asociativni seznam je seznam urejenih parov

(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n),

ki predstavlja imenik s ključi xi in pripadajočimi vrednostmi yi.

Osebna orodja