Aritmetična vrsta prvega reda

Iz MaFiRaWiki

To je vrsta, pri kateri je razlika med dvema zaporednima členoma konstantna, torej

\Delta a_{i}=a_{i+1}-a_i=d= \textrm{konst; }\qquad zato \qquad a_i=a_0+id.


Aritmetično vrsto prvega reda lahko zapišemo na naslednji način:

s_n=a_0+(a_0+d)+(a_0+2d)+ \ldots +(a_o+nd)

s_n= \frac{a_0+a_n}{2}(n+1)= \frac{n+1}{2}(2a_0+nd).

Osebna orodja