Aritmetična vrsta k-tega reda

Iz MaFiRaWiki

To je vrsta, pri kateri so k-te diference Δkai zaporedja a_0, a_1, a_2, \ldots , a_n konstantne.

Diference višjega reda izračunamo rekurzivno na naslednji način:

\Delta^ra_i=\Delta^{r-1}a_{i+1}-\Delta^{r-1}a_i, \qquad r=2, 3, \ldots ,k.

Osebna orodja