Anton Suhadolc: Začetki študija fizike in mehanike na Univerzi v Ljubljani.

Iz MaFiRaWiki

Za študij matematike na ljubljanski univerzi so bile ob njeni ustanovitvi z Josipom Plemljem in Rihardom Zupančičem zelo dobre zasnove, medtem ko pa je bilo za študij fizike in mehanike precej slabše. Manjkalo je namreč ustreznih promoviranih in habilitiranih univerzitetnih učiteljev. V prispevku spoznamo, kako so se ti problemi postopno reševali, dokler nismo dobili odličnih fizikov in mehanikov.

Osebna orodja