Andrej Ule

Iz MaFiRaWiki

Dr. Andrej ULE (Ljubljana, 27.4.1946)

Diplomiral je leta 1971 na FNT Univerze v Ljubljani iz tehnične matematike. Leta 1968 se je vpisal na vzporedni študij filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Podiplomski študij filozofije je končal leta 1974 z magisterijem, doktoriral je leta 1979 s temo Osnovni filozofski problemi logike (Frege, Russell, Wittgenstein). Od leta 1974 je bil najprej asistent za logiko in metodologijo, nato od leta 1980 docent, od leta 1986 izredni profesor za teorijo znanosti in analitično filozofijo in od leta 1991 redni profesor za analitično filozofijo in teorijo znanosti na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete.

V letih 1981/82, 1985 in 1988 je bil kot štipendist Humboldtovega sklada na študijskem izpopolnjevanju v ZRN, v Münchnu. V okvirih meduniverzitetnih izmenjav je gostoval tudi na Univerzah v Varšavi (1984), Regensburgu (1992) in na Augsburg Collegu v Minneapolisu (1995), v okviru Tempus programa iz Kognitivne znanosti in fenomenologije pa na Royal Holloway Collegu v Londonu (1994) in na Univerzi v Grazu (1994). Sodeloval je na več domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih v Ljubljani, Mariboru, Bledu, Dubrovniku, Salzburgu, Münchnu, Grazu, Kirchbergu, Firencah, Leedsu, Krakowu idr. V letih 1984/86 in 1998-2000 je bil predstojnik Oddelka za filozofijo. V letih 1988-91 je bil predsednik Slovenskega filozofskega društva, v letih 1996-98 pa predsednik Društva za analitično filozofijo Slovenije. Objavil je okrog 150 člankov in prispevkov v domačih in mednarodnih revijah, zbornikih in knjigah ter več knjig.

Glavna dela

  • Osnovna filozofska vprašanja sodobne logike, Ljubljana 1982;
  • Od filozofije k znanosti in nazaj, Ljubljana 1986,
  • Filozofija Ludwiga Wittgensteina, Ljubljana 1990,
  • Sodobne teorije znanosti, Ljubljana 1994
  • Znanost i realizam, Zagreb 1995,
  • Znanje, znanost in stvarnost, Ljubljana 1996
  • Mali leksikon logike, Ljubljana 1997,
  • Operationen und Regeln bei Wittgenstein, Frankfurt/M 1997
Osebna orodja