Andrej Likar: Principia - geometrijska fizika

Iz MaFiRaWiki

Povzetek: V seminarju bom predstavil Newtonovo geometrijsko pot pri analizi gibanja planetov, kot jo je predstavil v Principii. Začel bom s Keplerjevo analizo Brachovih meritev gibanja Marsa. Zapleten in nepregleden tekst v Principii bom podrobno razčlenil in pri tem spomnil na dvoje zanimivih geometrijskih lastnosti elipse, ki ju danes ne omenjamo, čeprav sta znani že iz antike.

Osebna orodja