Analogni računalnik

Iz MaFiRaWiki

Analogni računalnik je računalnik, ki računa z analognimi podatki. Matematične operacije izvaja z zveznimi fizikalnimi količinami (v praksi - el. napetost, upornost), ki predstavljajo obdelovane podatke. Ker v resničnem svetu vsako fizikalno količino merimo s končno natančnostjo, ja natančnost tako predstavljenih števil omejena. Velika pomankljivost je torej njihova nenatančnost. Drugače kot pri digitalnih računalnikih, se tu število 27946 zelo lahko zamenja z 27945 ali 27947. Običajno so analogni računalniki specializirani za reševanje posebnih problemov, npr. diferencialnih enačb.

Analogni računalniki so bili do 1960-tih let precej razširjeni. S povečevanjem zmogljivosti digitalnih računalnikov in zmanjševanjem njihove cene, pa so postali vse manj zanimivi. Tako rekoč vse probleme, za katere so se včasih uporabljali analogni računalniki, je mogoče ceneje, bolj natančno, hitreje in predvsem lažje rešiti na digitalnih. Danes se analogni računalniki uporabljajo zelo redko.

Viri

  • PAHOR, D. in M. Drobnič. 2002. Leksikon računalništva in informatike. Ljubljana, Pasadena
  • KODEK, D. 2008. Arhitektura in organizacija računalniških sistemov. Šenčur, Bi-Tim.

Glej tudi

Zunanje povezave

Osebna orodja