Analiza omrežij iz ZentralBlatt MATH, 2. del (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Analiza omrežij iz Zentralblatt MATH, 2. del

Monika Cerinšek


Torek, 18. oktober 2011, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek:

Pri pisanju strokovnega oz. znanstvenega članka je predvsem za začetnike na nekem področju problem, da ne vedo, v kateri reviji članek objaviti. Pri izbiri revije lahko upoštevamo različne klasifikacije, recimo faktor vpliva (impact factor). V bazi podatkov o matematičnih člankih Zentralblatt MATH (ZBMath) pa so revije klasificirane z enico, če so 'dobre' in z ničlo sicer. Po drugi strani lahko pri izbiri revije pomaga vedenje, da revija mnogo objavlja članke s področja raziskovanja avtorja, ki je v ZBMath določeno z MSC (Mathematical Subject Classification).

Ogledali si bomo nekaj rezultatov analize podatkov o člankih, ki so bili objavljeni v obdobju 1990-2010, in so shranjeni v ZBMath. Posvetili se bomo predvsem povezovanju različnih matematičnih disciplin med sabo ter analizi revij, ki temelji na iskanju podobnosti oz. različnosti med revijami glede na MSC klasifikacijo objavljenih člankov.

Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja