Ana Hriberšek

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Test iz matematike

Veliko uspeha pri reševanju!

1. naloga

Poenostavite izraz \frac{(-a)^3 a^2 }{(-3) a^2}.

2. naloga

Rešite enačbo x2 − 2x − 15 = 0.

3. naloga

Narišite graf funkcije: f(x) = \frac{1}{3} x^2 + \frac{3}{5} .

4. naloga

Določite presečišča krivulj 2x2 + y = 4 in x2 − 2y = 1. Narišite ustrezno sliko.

Osebna orodja