Anže Zupanec

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Kontrolna naloga

1.naloga

Vsota prvih petih členov nekega aritmetičnega zaporedja je 25. Med takimi zaporedji izberite tistega, ki ima vsoto kvadratov prvih treh členov najmanjšo in zapišite njegovih prvih pet členov!


2.naloga

Izračunajte x in y, če so 9, x, y in 1 zaporedni členi aritmetičnega zaporedja!

3.naloga

Osnovna ploskev pokončne piramide je enakostranični trikotnik s stranicami dolžine a=6cm, poljubna stranska robova pa oklepata pravi kot.
a) Določi dolžino stranskega roba in višino piramide.
b) Izračunaj prostornino piramide.
c) Izračunaj površino piramide.

4.naloga

Dan je pokončni stožec s polmerom osnovne ploskve 3 cm in stranico 5 cm. Izračunaj točni vrednosti površine in prostornine!


slika:slika.jpg
Osebna orodja