Anže Kršinar

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Kontrolna naloga

Ime in priimek:


1.naloga

Ali je število 12345678900 deljivo s števili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 100?

2.naloga

Na srečelovu so organizatorji izdali 500 srečk; 125 srečk prinese denarni dobitek, 300 srečk zadene razne uporabne dobitke, ostale pa so brez dobitka. Med vsemi nakjučno izberemo in kupimo 3. Na tri mesta natančno izračunajte verjetnosti dogodkov A, B, C in D.

a) A-vse tri srečke prinesejo dobitek.
b) B-ena zadene denar, ena predmet, ena pa ne prinese dobitka.
c) C-vsaj ena srečka zadane.
d) D-vse tri srečke zadenejo, če vemo, da je vsaj ena izmed njih zadela.

3.naloga

Dani sta funkciji g(x) = 2ex − 1 + 3 in f(x)=\ln\frac{x-3}{2}+1.

a) Določi definicijsko območje in zalogo vrednosti funkcij f in g.
b) Izračunaj koordinati točk na grafu funkcije f, v kateri je tangenta na graf vzporedna premici x − 2y − 4 = 0.
c) Pokaži, da sta f in g inverzni funkciji.

4.naloga

Poišči vsa realna števila x, za katera velja x + x2 + ... = x + 1.
slika:Gergonnov1.png

Osebna orodja