Amper

Iz MaFiRaWiki

Ampêr (oznaka A) je osnovna enota SI električnega toka, določena tako, da en meter dolga odseka dveh neskončno dolgih paralelnih vodnikov z zanemarljivo majhnim krožnim premerom, med katerima je razdalja enega metra in po vsakem od katerih teče istosmerni tok jakosti enega ampera, delujeta drug na drugega s silo 2 · 10-7 newtonov.

Amper je poimenovan po francoskem fiziku André-Marie Ampèru, enem prvih raziskovalcev elektrike.

Osebna orodja