Kategorija:Algoritem

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Algoritem)

Algoritem je računski postopek ali navodilo, ki dano nalogo v končnem številu korakov pripelje do rešitve.

Za dani problem lahko obstaja več algoritmov. Problem lahko rešimo z različnimi postopki.

Značilnosti algoritma:

  • ima podatke,
  • vrne rezultat,
  • je natančno določen,
  • se vedno konča,
  • mogoče ga je opraviti.

Z analizo algoritma določimo njegovo časovno zahtevnost in prostorsko zahtevnost.

Za razvoj algoritmov lahko uporabimo nekaj standardnih metod:

Algoritme lahko delimo tudi glede na tip problema:

Algoritmi so lahko deterministični ali nedeterministični:

Osebna orodja