Aleksander Simonič: Ramanujan in praštevilski izrek

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Ramanujan je v tretjem pismu Hardyju podrobneje opisal pot do svoje napačne eksaktne formule za praštevilsko funkcijo, ki spominja na Riemannovo eksaktno formulo. Pri tem je navedel dve napačni trditvi, katerih enostavna posledica pa vseeno da pravilen rezultat. Še več, Hardy in Littlewood sta leta 1915 pokazala, da je ta rezultat, katerega dokaz sta skicirala tri leta kasneje, ekvivalenten praštevilskemu izreku. Na predavanju si bomo pogledali osnovne korake njunega dokaza praštevilskega izreka.

Osebna orodja