Adiabatna sprememba

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Adiabatna sprememba je sprememba stanja termodinamskega sistema, pri kateri si sistem z okolico ne izmenjuje toplote: Q = 0.

Kadar je sprememba tudi reverzibilna, je izentropna.

Iz prvega zakona o termodinamiki sledi, da je pri adiabatni spremembi sprememba notranje energije enaka opravljenemu (oz. prejetemu) delu: ΔWn = A.

Sprememba entropije je zaradi same definicije entropije enaka 0: \Delta S = \frac{Q}{T} = 0.

Adiabatna sprememba pri idealnem plinu

Za temperaturo T, tlak p in prostornino (volumen) V veljajo naslednje zveze:

  • T\,V^{\varkappa - 1} = konst.
  • p\,V^{\varkappa} = konst.
  • \frac{T^{\varkappa}}{p^{\varkappa - 1}} = konst.\,,

kjer je \varkappa = \frac{c_p}{c_v} razmerje med specifično toploto pri stalnem tlaku cp in specifično toploto pri stalni prostornini cv .

Sprememba notranje energije idealnega plina je enaka:

\Delta W_n = m\,c_v\,\Delta T,

kjer je ΔWn sprememba notranje energije, m masa plina, cv specifična toplota pri stalni prostornini in ΔT sprememba temperature.

Sprememba entalpije idealnega plina je enaka:

\Delta H = m\,c_p\,\Delta T,

kjer je ΔH sprememba entalpije, m masa plina, cp specifična toplota pri stalnem tlaku in ΔT sprememba temperature.

Glej tudi

Osebna orodja