AVL drevo/Primer gradnje 2

Iz MaFiRaWiki

Iz elementov 19, 15, 10, 40, 50, 17, 4, 16, 18, 14 hočemo narediti AVL drevo.
Na začetku vzamemo prva dva elementa, potem pa na vsakem koraku dodamo nov element in sproti gledamo, da je levi sin manjši od korena in desni sin večji od korena oz. pogledamo, da je res iskalno dvojiško drevo. Paziti moramo tudi na višino obeh poddreves, da ni razlika med njima večja od 1, če pa je pa uporabimo primerno rotacijo.

image:AvlPrimer1.png
image:AvlPrimer2.png
image:AvlPrimer3.png
Osebna orodja