ALGOL

Iz MaFiRaWiki

ALGOL je kratica za ALGOrithmic Language (algoritmični jezik). Programski jezik, ki je nastal v začetku 60. let za znanstvene potrebe, pozneje pa je postal precej priljubljen zaradi svoje prenosljivosti. Algol je prvi strukturni jezik in hkrati prvi programski jezik, ki je imel zapisano sintakso v obliko BNF (Backus in Naurove oblike). Vpeljal je izraz oziroma stavke IF - THEN - ELSE, splošno znano Zanka for stavek SWITCH (izbiranje iz množice primerov), prenašanje parametrov po imenu in še marsikaj. Iz njega je nastala cela množica naslednikov, ki jih imenujemo algolski jezik (na primer Pascal).

Osebna orodja